Dzień otwarty w Roche Polska dla uczestników BioMed Leaders Academy