Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Roche Polska rozpoczynają strategiczną współpracę