Pierwszy w Polsce onkologiczny Oddział Badań Wczesnych Faz obchodzi rocznicę