Przyszłość innowacji medycznych to najnowsze rozwiązania IT