Stanowisko Roche Polska dot. zarządzenia Prezesa NFZ określającego warunki zawierania i realizacji umów w zakresie programów lekowych