PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii nawiązuje strategiczne porozumienie z Roche Polska