Ministerstwo Zdrowia uhonorowało Roche Polska tytułem „PracoDawca Zdrowia”