Komisja Europejska zatwierdziła emicizumab do stosowania u chorych na hemofilię typu A bez inhibitorów czynnika VIII