Stanowisko firmy Roche Polska dot. zmian w programie lekowym raka jelita grubego