Oświadczenie dot. połączenia programów lekowych leczenia raka piersi B.9 i B.9.a