Raporty i broszury

logo Roche (3).jpg
logo Roche (3).jpg

100 KB
Roche Polska w liczbach - ulotka informacyjna.pdf

1,04 MB
Roche. Innowacje tworzyMY w Polsce - raport CSR za 2017 rok.pdf

6,35 MB
Grupa Roche - Raport Roczny, 2017 (ang).pdf

4,54 MB
Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego.pdf

702 KB