• Stanowisko firmy Roche Polska dot. zmian w programie lekowym raka jelita grubego
  • Oświadczenia i stanowiska

    Stanowisko firmy Roche Polska dot. zmian w programie lekowym raka jelita grubego

    W związku z nieprawdziwymi informacjami publikowanymi w mediach nt. roli firmy Roche Polska w procesie zmian dotyczących programu lekowego terapii raka jelita grubego, przedstawiamy stanowisko spółki.
    Więcej
Informacja dotycząca produktu Roferon-A
Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmieniające się możliwości i dostępność skutecznych terapii firma Roche podjęła decyzję o stopniowym wycofywaniu produktu Roferon-A z poszczególnych krajów. Jednocześnie rozumiejąc i mając na względzie potrzeby pacjentów i lekarzy,...
Stanowisko Roche dot. publikacji w Gazecie Wyborczej 
W związku z publikacją Gazety Wyborczej (z 24 sierpnia br.), podejmującą m.in. temat leczenia raka piersi trastuzumabem, przekazujemy stanowisko Roche Polska.
Stanowisko Roche Polska dot. zarządzenia Prezesa NFZ określającego warunki zawierania i realizacji umów w zakresie programów lekowych
W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia projektu zarządzenia o nr 75/2018/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych, poniżej przedstawimy stanowisko Roche Polska.
Stanowisko dot. innowacyjnych leków Roche objętych refundacją
W odniesieniu do publikacji dot. środków przeznaczanych na programy lekowe, które 1 sierpnia br. ukazały się na łamach portalu Termedia.pl przedstawiamy stanowisko Roche Polska.
Stanowisko Roche Polska dot. publikacji dziennika Fakt
W związku z publikacją dziennika Fakt (z 6 lipca br.), podejmującą temat leczenia raka piersi trastuzumabem, przekazujemy stanowisko Roche Polska.
Oświadczenie dotyczące majowej listy refundacyjnej
Od ponad 3 lat trwają intensywne starania o zapewnienie polskim pacjentom z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) dostępu do nowoczesnego leczenia onkologicznego, obejmującego leki immunokompetentne

Zapisz się na newsletter

Otrzymuj najświeższe informacje prasowe