• Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła lek baloxavir marboxil firmy Roche do stosowania u osób z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań pogrypowych
  • Roche na świecie

    Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła lek baloxavir marboxil firmy Roche do stosowania u osób z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań pogrypowych

    Firma Roche ogłosiła, że amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła uzupełniający wniosek o rejestrację nowego leku o nazwie, baloxavir marboxil, w leczeniu ostrej, niepowikłanej grypy u osób w wieku 12 lat i starszych, u których objawy występują nie dłu...
    Więcej
Wcześniejsze rozpoczęcie leczenia znacząco opóźnia progresję niesprawności w przebiegu postaci pierwotnej oraz rzutowej stwardnienia rozsianego – nowe dane z okresu 6 lat dotyczące leku okrelizumab
Firma Roche ogłosiła długoterminowe dane z otwartych faz badań fazy III OPERA I, OPERA II i ORATORIO, które wykazały, że pacjenci nieprzerwanie leczeni okrelizumabem przez co najmniej sześć lat wykazywali zmniejszone ryzyko progresji niesprawności, zarówno w rzutowej pos...
Komisja Europejska zatwierdziła emicizumab do stosowania u chorych na hemofilię typu A bez inhibitorów czynnika VIII
Emicizumab jest dostępny na terenie UE dla osób z hemofilią typu A powikłaną inhibitorami czynnika VIII oraz dla osób z ciężką postacią hemofilii A bez inhibitorów czynnika VIII.
CHMP zaleca zatwierdzenie w UE emicizumabu do leczenia pacjentów z hemofilią typu A bez inhibitorów czynnika VIII
Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wydał pozytywną opinię na temat stosowania emicizumabu w rutynowej profilaktyce epizodów krwawienia u dorosłych i dzieci z ciężką postacią  hemofilii typu A (wrodzony niedobór czynnika VIII, FVIII < 1%) bez ...
Emicizumab zatwierdzony przez FDA dla osób z hemofilią bez inhibitorów czynnika VIII
Firma Roche ogłosiła, że amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła produkt emicizumab do stosowania w rutynowej profilaktyce mającej na celu zapobieganie epizodom krwawienia lub zmniejszenie ich częstości u osób dorosłych i dzieci chorych na hemofilię t...
Dobre wyniki finansowe Roche w pierwszej połowie 2018 roku
Najnowsze wyniki potwierdzają silną pozycję finansową Grupy Roche. Sprzedaż produktów farmaceutycznych osiągnęła poziom 21,8 mld CHF (7% wzrost sprzedaży). Kluczowymi czynnikami wzrostu w I półroczu br. były innowacyjne terapie, które w ostatnim czasie trafiły na rynek: ...
Komisja Europejska dopuściła emicizumab do stosowania w UE
Spółka Roche ogłosiła, że Komisja Europejska wydała pozytywną opinię na temat stosowania emicizumabu w rutynowej profilaktyce epizodów krwawienia u osób z hemofilią typu A powikłaną inhibitorem czynnika VIII we wszystkich grupach wiekowych.

Zapisz się na newsletter

Otrzymuj najświeższe informacje prasowe
Pozytywna rekomendacja Komitetu ds. Produktów Leczniczych dla emicizumabu
Firma Roche ogłosiła, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Unii Europejskiej wydał pozytywną opinię na temat emicizumabu w rutynowej profilaktyce epizodów krwawienia u osób z hemofilią A powikłaną inhibitorem czynnika VIII, we wszystkich grupac...
Pierwszy lek na pierwotnie postępującą postać SM zarejestrowany w Europie
Okrelizumab firmy Roche został zarejestrowany do stosowania w Unii Europejskiej w leczeniu rzutowych postaci stwardnienia rozsianego (RMS) i pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (PPMS). To pierwszy i jedyny zatwierdzony lek modyfikujący przebieg chorob...