Aktualności
Firma Roche poinformowała, że Komisja Europejska zatwierdziła produkt atezolizumab w połączeniu z chemioterapią (nab-paklitakselem) w celu leczenia nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego, potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC) u osób dorosłych, u któr...

20 września 2019

Aktualności
Firma Roche poinformowała, że amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do stosowania na terenie USA entrektynib do leczenia ROS1-dodatniego zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) u osób dorosłych. Ponadto, agencja w przyspieszonej proced...

12 września 2019

Aktualności
Polski oddział Roche oraz Agencja Badań Medycznych (ABM) podpisały list intencyjny w ramach, którego zadeklarowały zamiar współpracy w celu wspierania przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz p...

4 września 2019

Oświadczenia i stanowiska
W związku z nieprawdziwymi informacjami publikowanymi w mediach nt. roli firmy Roche Polska w procesie zmian dotyczących programu lekowego terapii raka jelita grubego, przedstawiamy stanowisko spółki.

27 sierpnia 2019

Oświadczenia i stanowiska
Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmieniające się możliwości i dostępność skutecznych terapii firma Roche podjęła decyzję o stopniowym wycofywaniu produktu Roferon-A z poszczególnych krajów. Jednocześnie rozumiejąc i mając na względzie potrzeby pacjentów i lekarzy,...

17 lipca 2019

Roche w Polsce
Roche Polska już po raz 7 zaprasza absolwentów studiów licencjackich i magisterskich do wzięcia udziału w płatnym programie stażowym. To szansa dla ambitnych i ciekawych świata osób, które chcą zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe w różnych obszarach biznesowych w na...

20 maja 2019

Roche w Polsce
Rzeczpospolitą Polską i Konfederację Szwajcarską już od 100 łączą lat stosunki dyplomatyczne. Na przestrzeni stulecia udało się zbudować trwałe więzy opierające się przede wszystkim na inwestycjach, nauce i wiedzy. Szwajcaria zajmuje drugie miejsce po USA wśród gospodare...

14 maja 2019

Roche w Polsce
12 maja (niedziela) odbędą się Targi Pracy w Londynie, organizowane przez polski rząd. Targi są skierowane do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Podczas wydarzenia odbędzie się prezentacja firm, które dzięki temu, że tak dynamicznie rozwijają się w Polsce cały cz...

10 maja 2019

Roche w Polsce
Jakie trendy będą obowiązywać na rynku pracy w XXI wieku? Jak przeprowadzić kampanię społeczną, której celem będzie podkreślenie znaczenia rozmowy pacjenta z lekarzem dla skuteczności terapii? Jak ograniczyć wytwarzania odpadów i zaszczepić ideę „zero waste” w dużej firm...

4 kwietnia 2019

Roche w Polsce
Eksperci z obszaru zarządzania i zrównoważonego rozwoju docenili aż siedem praktyk zgłoszonych przez Roche Polska. Znalazły się one w opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. W tym cyklicznym wyda...

1 kwietnia 2019

1
2
3
4