Roche na świecie
Firma Roche ogłosiła, że amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła uzupełniający wniosek o rejestrację nowego leku o nazwie, baloxavir marboxil, w leczeniu ostrej, niepowikłanej grypy u osób w wieku 12 lat i starszych, u których objawy występują nie dłu...

7 listopada 2019

Oświadczenia i stanowiska
Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmieniające się możliwości i dostępność skutecznych terapii firma Roche podjęła decyzję o zakończeniu dystrybucji produktu leczniczego Valcyte® (valganciclovirum) 450 mg w formie tabletek. W związku z powyższą decyzją Hurtownia Roc...

25 października 2019

Oświadczenia i stanowiska
W odniesieniu do opublikowanego na portalu Twitter w dniu 14 października br., listu Macieja Miłkowskiego, wiceministra zdrowia, skierowanego do Adama Niedzielskiego, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącego połączenia programów lekowych leczenia raka piersi – B....

15 października 2019

Roche na świecie
Firma Roche ogłosiła długoterminowe dane z otwartych faz badań fazy III OPERA I, OPERA II i ORATORIO, które wykazały, że pacjenci nieprzerwanie leczeni okrelizumabem przez co najmniej sześć lat wykazywali zmniejszone ryzyko progresji niesprawności, zarówno w rzutowej pos...

11 października 2019

Roche w Polsce
Diagnostyka Foundation Medicine jest już dostępna w Polsce. Umożliwia ona  przeprowadzenie wszechstronnego profilowania genomowego u chorych na nowotwory, które pozwala na dopasowanie odpowiednich celowanych terapii, także będących w fazie badań klinicznych.

8 października 2019

Oświadczenia i stanowiska
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi refundacji leku Valcyte® w postaci zawiesiny, w imieniu firmy Roche Polska, pragnę przekazać najbardziej aktualne informacje.

3 października 2019

Aktualności
Roche Diabetes Care Polska wspiera badania nad bioniczną trzustką prowadzone przez naukowców z Fundacji Badań i Rozwoju Nauki wraz z konsorcjum BIONIC (Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Nenckiego, Politechnika Warszawska, MediSpace...

27 września 2019

Aktualności
Firma Roche poinformowała, że Komisja Europejska zatwierdziła produkt atezolizumab w połączeniu z chemioterapią (nab-paklitakselem) w celu leczenia nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego, potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC) u osób dorosłych, u któr...

20 września 2019

Aktualności
Firma Roche poinformowała, że amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do stosowania na terenie USA entrektynib do leczenia ROS1-dodatniego zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) u osób dorosłych. Ponadto, agencja w przyspieszonej proced...

12 września 2019

Aktualności
Polski oddział Roche oraz Agencja Badań Medycznych (ABM) podpisały list intencyjny w ramach, którego zadeklarowały zamiar współpracy w celu wspierania przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz p...

4 września 2019

1
2
3
4
5