Roche w Polsce
Roche Polska już po raz 7 zaprasza absolwentów studiów licencjackich i magisterskich do wzięcia udziału w płatnym programie stażowym. To szansa dla ambitnych i ciekawych świata osób, które chcą zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe w różnych obszarach biznesowych w na...

20 maja 2019

Roche w Polsce
Rzeczpospolitą Polską i Konfederację Szwajcarską już od 100 łączą lat stosunki dyplomatyczne. Na przestrzeni stulecia udało się zbudować trwałe więzy opierające się przede wszystkim na inwestycjach, nauce i wiedzy. Szwajcaria zajmuje drugie miejsce po USA wśród gospodare...

14 maja 2019

Roche w Polsce
12 maja (niedziela) odbędą się Targi Pracy w Londynie, organizowane przez polski rząd. Targi są skierowane do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Podczas wydarzenia odbędzie się prezentacja firm, które dzięki temu, że tak dynamicznie rozwijają się w Polsce cały cz...

10 maja 2019

Roche w Polsce
Jakie trendy będą obowiązywać na rynku pracy w XXI wieku? Jak przeprowadzić kampanię społeczną, której celem będzie podkreślenie znaczenia rozmowy pacjenta z lekarzem dla skuteczności terapii? Jak ograniczyć wytwarzania odpadów i zaszczepić ideę „zero waste” w dużej firm...

4 kwietnia 2019

Roche w Polsce
Eksperci z obszaru zarządzania i zrównoważonego rozwoju docenili aż siedem praktyk zgłoszonych przez Roche Polska. Znalazły się one w opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. W tym cyklicznym wyda...

1 kwietnia 2019

Roche w Polsce
Współpraca Centrum Onkologii – Instytutu z Uniwersytetem w Lozannie oraz Instytutem Badań nad Nowotworami Ludwig Institute to możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z kluczowymi światowymi instytucjami badawczymi specjalizującymi się w immunoterapii oraz terapii sper...

14 marca 2019

Roche na świecie
Emicizumab jest dostępny na terenie UE dla osób z hemofilią typu A powikłaną inhibitorami czynnika VIII oraz dla osób z ciężką postacią hemofilii A bez inhibitorów czynnika VIII.

14 marca 2019

Roche w Polsce
Głównym celem konkursu PracoDawcy Zdrowia, zainicjowanym przez Ministerstwo Zdrowia, jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy i zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne wykrywające choroby cywilizacyjne, a w szczególności nowotwory...

7 marca 2019

Roche w Polsce
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Roche - globalny pionier w dziedzinie biotechnologii - podpisały umowę o strategicznej współpracy w dziedzinie nowych technologii. Celem porozumienia jest wspieranie rozwoju innowacji w obszarze farmacji, biotechnologii ...

20 lutego 2019

Roche na świecie
Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wydał pozytywną opinię na temat stosowania emicizumabu w rutynowej profilaktyce epizodów krwawienia u dorosłych i dzieci z ciężką postacią  hemofilii typu A (wrodzony niedobór czynnika VIII, FVIII < 1%) bez ...

1 lutego 2019

1
2
3
4